در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 10 فروردین 1402

دکتر بهلوری

مشخصات فردی، سوابق علمی و پژوهشی

مشخصات

نام و نام­ خانوادگی: وحید بهلوری

عضو هیأت علمی و استادیار گروه برق، دانشگاه فنی حرفه ­ای- خراسان رضوی

رایانامه:  bohluri@ut.ac.ir      

تحصیلات

 • دکتری مهندسی هوافضا، گرایش دینامیک پرواز کنترل­- دانشگاه تربیت مدرس
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک- دانشگاه تهران (دانشجو مهمان دانشگاه صنعتی شریف)
 • کارشناسی مهندسی برق، گرایش کنترل- دانشگاه فنی و حرفه­ ای

دوره­های آموزشی تخصصی

 • دوره مدیریت ایمنی در سامانه­ های هوافضایی مطابق استاندارد ISO AS/EN9100- طرح مشترک آکادمی TUV آلمان و ایران.
 • دوره مفاهیم پیشرفته طراحی وسائل پرنده، دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف، پاییز 1391
 • دوره تخصصی صلاحیت مدرسی، شامل 14 واحد درسی، دانشگاه تربیت مدرس
 • دوره تخصصی علوم اسلامی دانشگاهیان، دانشگاه فردوسی مشهد
 • دوره­ اتوماسیون صنعتی، مانیتورینگ و PLC

سوابق کاری و اجرایی

 • مجری همکار پروژه طراحی و ساخت سیستم تشخیص نشتی گاز لوله­های زمینی- شرکت گاز بوشهر سال 92-94
 • مجری طرح پژوهشی با عنوان «شناسایی سیستم و استخراج مدل دینامیکی چرخ عکس ­العملی ماهواره» سال 96-97
 • مجری طرح «تجهیز و ساخت میز سه­ درجه آزادی ماهواره با طراحی ایستگاه زمینی و مانیتورینگ داده» برای آزمایشگاه هوافضای دانشگاه تهران سال 96
 • داور تخصصی نشریه علمی-پژوهشی کارآفن
 • دستیار آموزشی گروه مکاترونیک دانشگاه تهران سال 91-92
 • پژوهشگر پژوهشگاه سیستم­های پیشرفته دانشگاه تهران سال 92
 • مسئول تیم ماهواره دانشجویی دانشگاه تهران و کسب مقام نائب قهرمانی جهانی در مسابقات بین­ المللی 2012 اسپانیا
 • عضو تیم ماهواره دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف و شرکت در مسابقات ماهواره دانشجویی، چین، سال 2019
 • دوره کارآموزی نیروگاه حرارتی برق توس مشهد- مدت 3 ماه
 • سرپرست تیم ماهواره دانشجویی دانشگاه فردسی مشهد، 99 تاکنون

مقالات ISI و علمی-پژوهشی

 1. V. Bohlouri, A. Kosari, M. Aliha, Systematic Design of an Atmospheric Data Acquisition Flying Vehicle Telemetry System, Journal of Engineering Solid Mechanics, Vol. 2, No. 4, pp. 265-276, 2014.
 1. V. Bohlouri, Z. Khodamoradi, S.H. Jalali-Naini, Spacecraft Attitude Control Using Model-Based Disturbance Feedback Control, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol. 40, No. 12, p.557, 2018.
 1. V. Bohlouri, S.H. Jalali-Naini, Application of Reliability-Based Robust Optimization of Spacecraft Attitude Control with PWPF Modulator under Uncertainties, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol. 41, No. 10, 2019.
 1.  V. Bohlouri, S. Kaviri, M. Taghinezhad, M. Naddafi Pour Meibody, S. Seyedzamani, Modeling and System Identification of a Reaction Wheel with Experimental Data, Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 11, pp. 437-446, 2018 (in Persian)

5-V. Bohlouri, S.H. Jalali-Naini, Robust Optimization of Satellite Attitude Control with Thruster Actuators Based on Combined Objective Function, Journal of Space Science and Technology, Vol. 10, No. 4, 2018. (in Persian).

6-S. H. Jalali-Naini, V. Bohlouri, Quasi-Normalized Analysis of Satellite Stabilization with Pulse-Width Pulse-Frequency Modulator in Presence of Input Noise, Modares Mechanical Engineering, Vol. 18, No. 01, pp. 165-176, 2018 (in Persian)

7-S.M. Bazaz, V. Bohlouri, S. H. Jalali-Naini, Attitude Control of Rigid Satellite with Pulse-Width Pulse-Frequency Modulation Using Observer-based Modified PID Controller, Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, pp. 139-148, October 2016. (in Persian).

8-S.H. Jalali-Naini, V. Bohlouri, Quasi-Normalized Static and Dynamic Analysis of Pulse-Width Pulse-Frequency Modulator in Presence of Input Noise, Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, No. 12, pp. 455-466, 2016. (in Persian)

9-H. Hoseini, E. Maani, V. Bohlouri, S. Seyedzamani, HIL Experimental Analyses of Satellite Electrical Power Subsystem (EPS) in De-tumbling Mode, Journal of Space Science and Technology, Vol. 10, No. 4, 2018. (in Persian)

10-A. Kosari, V. Bohlouri, M. Fakoor, Development of a Systematic Design Approach for a Cubic Satellite Using Design Structure Matrix Method, Aerospace Knowledge and Technology Journal, Vol. 4, No. 1, pp. 33-45, 2015. (in Persian)

11-A. Kosari, V. Bohlouri, S.H. Jalali-Naini, The Cansat and Cubesate Student Satellites, Iranian Socitey of Mechanical Engineers (ISME), Vol. 24, No. 3, pp. 20-35, 2015. (in Persian)

12-V. Bohlouri, H. Haghighi, S. Kaviri, E. Maani, S. Seyedzamani, Design and Implementation of Hardware-in-the-loop (HIL) Test-bed for Spacecraft Attitude Control, Journal of Space Science and Technology, Vol. 12, No. 1, 2019. (in Persian)

13-V. Bohlouri, H. Haghighi, S. Seyedzamani, Damping Mode of Satellite Angular Velocity Using Magnetic Actuators in Hardware/Software in the Loop, Journal of Space Science and Technology, Vol. 12, No. 2, 2019. (in Persian)

 

مقالات کنفرانسی داخلی و خارجی

14-V. Bohlouri, M. Ebrahimi, S.H. Jalali-Naini, Robust Optimization of Satellite Attitude Control System with On-off Thruster under Uncertainty, IEEE International Conference on Mechanical, System and Control Engineering (IEEE, ICMSC 2017) St.Petersburg, Russia, May 19-21, 2017.

15-V. Bohlouri, H. Hoseini, M. Meybodi, S. Seyedzamani, An Online Hardware-in-the-Loop Testbed for Spacacraft Attitude Control, IEEE 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (IEEE, ICEE 2019) Yazd, Iran, May 1-2, 2019.

16-V. Bohlouri, H. sheikhi, M. A. Torkaman, M. J. Torkaman, Telecommunication Subsystem Design of Satellite Constellation Based on Inter-Satellite-Link Idea, IEEE 28th Iranian Conference on Electrical Engineering, Tabriz, Iran, May, 2020.

 1. V. Bohlouri, S.H. Jalali-Naini, Reliable Robust Versus Reliable Optimization for Attitude Control under Uncertainties, The 17th Iranian Aerospace Society Conference, Sciense and Research Branch, Islamic Azad University, 2018.

 

 1. A. Kosari, V. Bohlouri. Expand of System Design for a Cube Satellite with Design Structure Matrix Method, International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, ICAMAME 2013.

 

 1. A. Kosari, H. Maghsoudi, R. Ahmady, V. Bohlouri, F. Saniei. Flight Reference Path Planning for Obstacle Avoidance with Artificial Neural Network, The 12th Iranian Aerospace Society Conference, Amirkabir University of Tehran, 2013.
 1. A. Kosari, V. Bohlouri, M. Fakoor, Design of a Cube Satellites with Remote Sensing Application, APSCO 5th International Symposium, Oct 8-10, 2013, Ankara,Turky.

A. Kosari, V. Bohlouri, M. Fakoor, Systematic Design of a Remote Sensing Cube Satellite using Design Structure Matrix(DSM) Methode, APSCO 5th International Symposium, Oct 8-10, 2013, Ankara,Turky.

22-و. بهلوری، س. کویری، م. میبدی، س. سیدزمانی. استخراج مدل خطی یک چرخ عکس­ العملی نمونه با استفاده از داده‌های تجربی، نشست تخصصی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه ایران، آذر 96.

23-و. بهلوری، س.ح. جلالی­نائینی، بی­بعدسازی معادلات کنترل وضعیت تک محوره ماهواره صلب با مدولاتور پهنا و فرکانس پالس و کنترلگر PI-D اصلاح­ شده مبتنی بر روش مشاهده­ گر، شانزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، اسفند 95.

24-و. بهلوری، ح. حقیقی، ح. خواجه­ وند، م. میبدی، م. تقی نژاد، طراحی و پیاده ­سازی مود آرام ­سازی کنترل وضعیت ماهواره با عملگر مغناطیسی در بستر سخت­ افزار در حلقه، بیست و ششمین کنفرانس برق ایران، دانشگاه سجاد مشهد، اردیبهشت 97.

25-و. بهلوری، م. تقی­ نژاد، م. میبدی، طراحی و پیاده­ سازی بستر آزمون سخت­ افزار در حلقه کنترل وضعیت ماهواره در پیاده­ سازی مود دیتامبلینگ ماهواره، هفدهمین کنفرانس هوافضای ایران- دانشگاه علوم تحقیقات تهران- خرداد 97.

26-و. بهلوری، م. ابراهیمی، س.ح. جلالی­نائینی، بهینه­ سازی مقاوم کنترل وضعیت ماهواره با عملگر دو وضعیتی تراستر با در نظر گرفتن عدم ­قطعیت­ها، بیست و پنجمین کنفرانس بین­المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 96.

27-آ. کوثری، و. بهلوری، م. فکور، طراحی سیستمی یک ماهواره مکعبی با استفاده از روش ماتریس ساختار طراحی، دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه امیرکبیر، اسفند 91.

28-آ. کوثری، و. بهلوری، طراحی ساخت و ارزیابی یک سیستم سنجش از دور جوی با قابلیت بازیابی، بیست و یکمین کنفرانس ملی برق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت 92.

29-آ. کوثری، و. بهلوری، ف. صنیعی، ر. احمدی، طراحی ساخت و ارزیابی یک سیستم سنجش از دور جوی، هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه تهران، اسفند 91.

30-آ. کوثری، و. بهلوری، م. فکور. شناسایی و بهسازی سیکل­های طراحی سیستمی یک پیکوماهواره مکعبی با بهره­ گیری از روش ماتریس ساختار طراحی، سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه تهران، اسفند 92.

31-آ. کوثری، و. بهلوری، طراحی یک نانوماهواره با استفاده از ادوات مبتنی بر MEMS، همایش ملی نانو از تئوری تا کاربرد، دانشگاه اصفهان، اسفند 92.

32-ح. حسن­پور، و. بهلوری، م.ح. جوارشکیان، ز. علوی، بررسی تاثیر مشخصه­های ابعادی بال یک ریزپرنده­ی بالزن و گسترش شرایط طراحی بال با استفاده از شبکه عصبی، سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه تهران، اسفند 92.

 1. ع. نیک­فرجام، ه. بهروزی، غ. حسینی، و. بهلوری، طراحی و ساخت سامانه نشت­یاب گاز شهری در خطوط زیر زمینی بدون عملیات حفاری، کنفرانس ملی سیستم­های مکانیکی و نوآوری­های صنعتی، دانشگاه آزاد اهواز، بهمن 93.

34-و. بهلوری، ح. سوهانیان، س. کویری، م. میبدی، س. سیدزمانی. طراحی و پیاده‌سازی بستر آزمون سخت ­افزار در حلقه نمونه مهندسی کنترل وضعیت ماهواره، چهارمین نشست تخصصی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه ایران، آذر 97.

35-آ. کوثری، م. طاهران، و. بهلوری، س. کویری، م. میبدی. طراحی مفهومی ماهواره مخابراتی زمین آهنگ نمونه، دومین نشست تخصصی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه ایران، اسفند 94.

36-ه. حسینی، آ. معانی، و. بهلوری، س. کویری، س. سیدزمانی. تست سخت افزار در حلقه توان الکتریکی یک ماهواره مخابراتی، سومین نشست تخصصی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه ایران، آذر 97.

ثبت اختراع

 1. ثبت اختراع اول

ثبت اختراع با شماره ثبت 91199 با عنوان "شبیه­ ساز یکپارچه ماهواره ژئو با استفاده از رابط گرافیکی"

تاییدیه علمی ثبت اختراع از سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران

 1. ثبت اختراع دوم

ثبت اختراع با شماره ثبت 81562 - عنوان ثبت اختراع " بهسازی کنترل حلقه­ های طراحی یک ماهواره کوچک با استفاده از ماتریس ساختار طراحی" 

تأییدیه علمی ثبت اختراع از دانشگاه تهران

 1. ثبت اختراع سوم

ثبت اختراع با شماره ثبت 92543 با عنوان "طراحی و ساخت سامانه بیسیم تشخیص نشتی گاز در لوله­های زمینی بدون عملیات حفاری" 

تاییدیه علمی ثبت اختراع از سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران

 1. ثبت اختراع چهارم

اختراع با شماره ثبت 78747 - عنوان ثبت اختراع "سامانه مخابراتی سنجشی کن ست قابل بازیابی جهت جمع آوری اطلاعات جوی" 

تأییدیه علمی ثبت اختراع از دانشگاه تهران

 1. ثبت اختراع پنجم (در طی مراحل ثبت طرح)

عنوان "طراحی و ساخت بستر آزمون سخت­ افزاری زیرسامانه توان الکتریکی ماهواره در مودهای مختلف عملیاتی"

 1. ثبت اختراع ششم (در حال داوری)

عنوان "بستر آزمون سخت­ افزار در حلقه کنترل وضعیت ماهواره با قابلیت معادل­سازی گشتاورهای اغتشاشی"

رساله و پایان نامه

رساله دکتری

بهینه­ سازی طراحی کنترل وضعیت ماهواره با عملگر تراستر روشن-خاموش در حضور نویز حسگر

درجه دفاع از رساله: عالی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد

طراحی سیستمی ماهواره مکعبی با بهره ­گیری از روش ماتریس ساختار طراحی(DSM)

نمره دفاع از پایان­ نامه: 20

پایان­ نامه دوره کارشناسی

طراحی و ساخت کنترلر دیجیتال با استفاده از میکروکنترلر AVR جهت کنترل یک سرو موتور خطی

نمره دفاع از پایان نامه: 75/19

پروژه­های تحقیقاتی

 • پروژه تحقیقاتی طراحی و ساخت پیکوماهواره مکعبی- دانشگاه تهران- ستاد میکرو الکترونیک، سال 92
 • پروژه تحقیقاتی طراحی و ساخت سامانه تشخیص نشتی گاز لوله­ های زمینی- دانشگاه تهران- شرکت گاز، سال 92-94

طرح­های پژوهشی

 • شناسایی سیستم و استخراج مدل دینامیکی چرخ عکس­ العملی ماهواره،. طرح خاتمه یافته
 • پیاده­سازی بستر سخت ­افزار در حلقه زیرسامانه توان الکتریکی ماهواره، ، طرح خاتمه یافته
 • شناسایی مدل میز سه­ درجه آزادی ماهواره و گشتاوردهنده مغناطیسی.. طرح خاتمه یافته
 • تجمیع زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره در بستر سخت ­افزار در حلقه،. خاتمه یافته
 • طراحی سخت ­افزار در حلقه کنترل حرارت، دانشگاه فنی حرفه ­ای

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان­ نامه

کارشناسی  ­ارشد

 • استاد مشاور پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد خانم زینب خدامرادی، دانشگاه تربیت مدرس گروه هوافضا سال 95-96
 • استاد مشاور پایان­ نامه کارشناسی­ ارشد آقای محمود حسینی، دانشگاه تربیت مدرس گروه هوافضا سال 98-99
 • استاد مشاور پایان­ نامه کارشناسی ارشد خانم سلمانی، دانشکده مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد 98 تاکنون
 • استاد مشاور پایان­ نامه کارشناسی ارشد خانم الهه خاتون ­آبادی، دانشگاه تهران 98 – 99
 • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محنتی، دانشگاه فردوسی مشهد- 98 تاکنون

 کارشناسی

استاد راهنمای پایان­نامه­های ذیل

 1. ده­ها پروژه کارشناسی در زمینه هوافضا، مکاترونیک و کنترل

سوابق تدریس

 • دروس تئوری
  • طراحی سیستمی ماهواره، دانشگاه فردوسی مشهد
  • مکانیک پرواز 2، دانشگاه فردوسی مشهد
  • کنترل اتوماتیک، کنترل غیرخطی، کنترل دیجیتال، مباحث منتخب کنترل
 • دروس عملی
  • آزمایشگاه کنترل خطی
 • مدرس حل تمرین دروس
  •  کنترل بهینه، مکاترونیک، کنترل غیرخطی مقطع کارشناسی ارشد - دانشگاه تهران سال 91
 • دستیار آموزشی گروه مکاترونیک دانشگاه تهران، سال 90-92

راه­ اندازی آزمایشگاه:

 • همکار در راه ­اندازی و تجهیز آزمایشگاه هوافضای دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین
 • همکار در راه­ اندازی آزمایشگاه الکترونیک صنعتی، دانشگاه فنی و حرفه ­ای، دانشکده شمسی­ پور تهران

برگزاری کارگاه­ و ارائه سخنرانی علمی

 • ارائه سخنرانی علمی با همکاری دکتر سیدحمید جلالی ­نائینی با عنوان بررسی ماهواره­های کلاس کن­ست و کیوب­ست. دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس. 22دیماه 92
 • سخنرانی علمی ماهواره ­های دانشجویی کن­ست و کیوب­ست، دانشگاه فنی و حرفه ­ای، دانشکده فنی مشهد

افتخارات- مسابقات

 • طرح برگزیده CubeSat سال 98 و شرکت در مسابقات بین المللی APSCO Microsatellte Contest 2019
 • همکار در پروژه برتر ملی، عنوان پروژه طراحی و ساخت ماهواره ناهید2
 • پایان­نامه منتخب کارشناسی­ارشد در سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران- سال 92
 • کسب مقام نائب قهرمانی در مسابقات بین المللی طراحی و ساخت ماهواره دانشجویی، اسپانیا سال 2012
 • کسب مقام دوم در مرحله طراحی مفهومی مسابقات ملی طراحی و ساخت سامانه­ های کن­ست، 1391

تقدیرنامه­ ها

 • تقدیرنامه طرح برگزیده طراحی ماهواره، معاون وزیر - سال 98
 • تقدیرنامه پایان­ نامه منتخب کارشناسی ­ارشد در انجمن هوافضای ایران- سال 92
 • تقدیرنامه از معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران- سال 91
 • تقدیرنامه از رئیس دانشکده فنی مشهد- سال 89 و سال 90

 

نظرات کاربران