در حال بارگذاری ...
یکشنبه 29 مهر 1397
 • دانشکده ها و آموزشکده های فنّی و حرفه ای با سابقه ی بیش از چهل سال فعّالیّت آموزشی، از اوّلین مراکز آموزش عالی کشور هستند که در تداوم مسیر تحصیلی دوره متوسطه فنّی و حرفه ای نظام آموزش های رسمی کشور (هنرستان های فنّی، کشاورزی، حرفه ای، تربیت بدنی)با بهره گیریازآموزش های نظری و عملی در زمینه آموزش و تربیت تکنسین کارآمد، خدمات آموزشی خود را ارائه نموده و دانش آموختگان آنعلاوه برداشتن توانایی      علمی ،از مهارت های عملی و کاربردی لازم برخوردار می باشند به نحوی که اکثر آن ها در زمینه های مربوط به رشته تحصیلی خود جذب بازار کار می شوند.

    دانشکده فنّی شهید محمّد منتظری مشهدبا مساحتی بالغ بر12 هکتار یکی از مراکزبزرگ آموزشی فنّی وحرفه ای دربین 170 دانشکده وآموزشکده است.

  این دانشکده نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای در استان خراسان رضوی به تعداد11 مرکز  بوده  و در جلسات ،کمیته ها وشوراهای استانی  ودانشگاهی  به نیابت شرکت می نماید.ضمن این که  مرکزیت دانشکده ها و آموزشکده های استان های خراسان رضوی ،شمالی و جنوبیباتعداد21 مرکزبه عنوان منطقه 6کشوری و دبیریشورا را نیز عهده دار می باشد   .

  تاریخچه این مجموعه آموزشی و فرهنگی به سال1346 باز می گردد که اولین بار در آن سال با عنوان انستیتو تکنولوژی با 48 دانشجو در رشته های برق و مکانیک در قسمتی از هنرستان صنعتی مشهد واقع در میدان « دکتر شریعتی » گشایش یافت و به تدریج توسعه پیدا کرد . در سال 1355 ساختمان دیگری نیز واقع در بلوار وکیل آباد به این امر اختصاص یافت و رشته های راه و ساختمان ، تأسیسات حرارتی ، معماری ، صنایع اتومبیل و صنایع غذایی را شامل گردید، با افزایش آمار دانشجویان و ضرورت توسعه فضاهای آموزشی به محل فعلی نقل مکان نمود و با صرف اعتبارات پیش بینی شده به تدریج ساختمان های اداری ، کارگاه ها و آزمایشگاه های مورد نیاز احداث و از سال 1360 مورد بهره برداری قرار گرفت .این دانشکده ،باقدمتی حدود 50ساله وداشتن حدود 3800  دانشجودر12رشته کاردانی و10رشته مهندسی  درچها رگروه برق (  مهندسی تکنولوژی الکترونیک، مهندسی تکنولوژی برق- قدرت، مهندسی تکنولوژی کنترل- ابزار دقیق،  مهندسی تکنولوژی کنترل- ساخت و تولید، کاردانی برق صنعتی، کاردانی تاسیسات الکتریکی و کاردانی الکترونیک عمومی) گروه عمران( کارشناسی علمی کاربردی معماری، کارشناسی مهندسی اجرایی عمران، کارشناسی تکنولوژی راهسازی، کاردانی معماری و کاردانی کارهای عمومی ساختمان ).گروه  مکانیک( مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو، مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وتهویه مطبوع، مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید، کاردانی متالورژی، کاردانی تأسیسات حرارتی، کاردانی ساخت وتولید و کاردانی مکانیک خودرو).گروه خدمات و علوم حرفه ای( این انستیتو شامل رشته های کاردانی کامپیوتر، کاردانی حسابداری و کاردانی تربیت بدنی)عهده دارتربیت کارشناس علمی وکاربردی وتکنسیین کارآزموده می باشد.

  درارزیابی بعمل آمده ازطرف دانشگاه فنی وحرفه ای درسال تحصیلی 92/91درچهارحوزه آموزشی،فرهنگی ،دانشجویی وتربیت بدنی براساس شاخص های ارزیابی عملکرد،دانشکده شهید محمّد منتظری مشهدرتبه اوّل رابین 167دانشکده وآموزشکده کسب نموده ودرنشست 92/6/31روسای دانشکده ها وآموزشکده هاوباحضورمسئولین محترم دانشگاه فنی وحرفه ای بعنوان «مرکزنمونه کشوری»معرفی شد.این دانشکده طبقرایشورایگسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ،درجلسه 1394/10/3 رسماً به «دانشکده فنی وحرفه ای شهید محمد منتظری » ارتقاءیافت.

  پست الکترونیکی دانشکده : info-055@tvu.ac.ir

  عنوان  شماره داخلی شماره مستقیم  فاکس
  تلفنخانه   38781015 - 18  
  دفتر ریاست 223-233 38782111 38784046
  امور دانشجویی ودفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشکده 221-311-209 38761222  
   کتابخانه 229 38760085  
  معاون آموزشی 228 38784045  
  رئیس اداره آموزشی 317 38760030  
  معاونت اداری مالی 222 387860025  
  مسئول امور مالی  290 38791256  
  اموراداری 277 38760098  
  کارشناسان حسابداری 220 38796680  
  معاون دانشجویی 208 38785503  
  رئیس اداره خدمات دانشجویی 211 38760029  
  معاون پژوهشی 227 38791258  
  رئیس ارتباط باصنعت 317    
  اداره حراست 231 38789111 38789111
  رئیس اداره فرهنگی  وهنری  210 38763585  
  رئیس  اداره تربیت بدنی 300-302    
  دفتر اساتید 204 38798271  
  کارشناس فارغ التحصیلان 218 38780014  
  رئیس گروه مکانیک 258 38785111  
  رئیس گروه برق 321 38783111  
  رئیس  گروه خدمات حرفه ای  230 38761019  
  رئیس گروه عمران 267 38781014  
  مسئول کارپردازی 292 38791257  
  کانون بازنشستگان    38791979  
  سرپرست خوابگاه 278 38763595  
  خوابگاه پیام   37622663  
  مسئول سلف سرویس 275-285    
  بانک ملی   38760404  
  نگهبانی  333    
  نگهبانی  307