در حال بارگذاری ...
یکشنبه 26 دی 1400
 • دانشکده ها و آموزشکده های فنّی و حرفه ای با سابقه ی بیش از چهل سال فعّالیّت آموزشی، از اوّلین مراکز آموزش عالی کشور هستند که در تداوم مسیر تحصیلی دوره متوسطه فنّی و حرفه ای نظام آموزش های رسمی کشور (هنرستان های فنّی، کشاورزی، حرفه ای، تربیت بدنی)با بهره گیری ازآموزش های نظری و عملی در زمینه آموزش و تربیت تکنسین کارآمد، خدمات آموزشی خود را ارائه نموده و دانش آموختگا ن آن علاوه برداشتن توانایی علمی ،از مهارت های عملی و کاربردی لازم برخوردار می باشند به نحوی که اکثر آن ها در زمینه های مربوط به رشته تحصیلی خود جذب بازار کار می شوند.

    دانشکده فنّی شهید محمّد منتظری مشهدبامساحتی بالغ بر12 هکتار یکی از مراکزبزرگ آموزشی فنّی وحرفه ای دربین 170 دانشکده وآموزشکده است.

  این دانشکده نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای در استان خراسان رضوی به تعداد11 مرکز  بوده  و در جلسات ،کمیته ها وشوراهای استانی ودانشگاهی به نیابت شرکت می نماید.

  تاریخچه این مجموعه آموزشی و فرهنگی به سال1346 باز می گردد که اولین بار در آن سال با عنوان انستیتو تکنولوژی

  انستیتو تکنولوژی
  با 48 دانشجو در رشته های برق و مکانیک در قسمتی از هنرستان صنعتی مشهد واقع در میدان « دکتر شریعتی » گشایش یافت و به تدریج توسعه پیدا کرد . در سال 1355 ساختمان دیگری نیز واقع در بلوار وکیل آباد به این امر اختصاص یافت و رشته های راه و ساختمان ، تأسیسات حرارتی ، معماری ، صنایع اتومبیل و صنایع غذایی را شامل گردید، با افزایش آمار دانشجویان و ضرورت توسعه فضاهای آموزشی به محل فعلی نقل مکان نمود و با صرف اعتبارات پیش بینی شده به تدریج ساختمان های اداری ، کارگاه ها و آزمایشگاه های مورد نیاز احداث و از سال 1360 مورد بهره برداری قرار گرفت .این دانشکده ،باقدمتی حدود 50ساله وداشتن حدود 3800 دانشجودر12رشته کاردانی و10رشته مهندسی  درچهارگروه درسی شامل :

  گروه برق (  مهندسی تکنولوژی الکترونیک، مهندسی تکنولوژی برق- قدرت، مهندسی تکنولوژی کنترل- ابزار دقیق،  مهندسی تکنولوژی کنترل- ساخت و تولید، کاردانی برق صنعتی، کاردانی تاسیسات الکتریکی و کاردانی الکترونیک عمومی)

  گروه عمران( کارشناسی علمی کاربردی معماری، کارشناسی مهندسی اجرایی عمران، کارشناسی تکنولوژی راهسازی، کاردانی معماری و کاردانی کارهای عمومی ساختمان ).

  گروه  مکانیک( مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو، مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وتهویه مطبوع، مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید، کاردانی متالورژی، کاردانی تأسیسات حرارتی، کاردانی ساخت وتولید و کاردانی مکانیک خودرو)

  گروه خدمات و علوم حرفه ای( این انستیتو شامل رشته های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، و کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی)عهده دارتربیت کارشناس علمی وکاربردی
   وتکنسیین کارآزموده می باشد.

  همچنین ازسال 1398باهماهنگی حوزه اموربین الملل دانشگاه فنی و حرفه ای کشوربه جذب دانشجوی خارجی نیز می پردازد. 

  درارزیابی بعمل آمده ازطرف دانشگاه فنی وحرفه ای درسال تحصیلی 92 -91درچهارحوزه آموزشی،فرهنگی ،دانشجویی وتربیت بدنی براساس شاخص های ارزیابی عملکرد،دانشکده شهید محمّد منتظری مشهدرتبه اوّل رابین 167دانشکده وآموزشکده کسب نموده ودرنشست 92/6/31روسای دانشکده ها وآموزشکده هاوباحضورمسئولین محترم دانشگاه فنی وحرفه ای بعنوان «مرکزنمونه کشوری»معرفی شد.

  این دانشکده طبق رای شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ،درجلسه 1394/10/3 رسماً به «دانشکده فنی وحرفه ای شهید محمد منتظری» ارتقاءیافت.

                                                                                                            روابط عمومی