در حال بارگذاری ...
جمعه 11 فروردین 1402

هادی مدح فریمانی

هادی مدح فریمانی مدیر گروه :کاردانی خودرو
گروه آموزشی: مکانیک خودرو   نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
                     
  ۸ – ۱۰ ۱۰ – ۱۲ ۱۲ – ۱۴ ۱۴ – ۱۶ ۱۶ – ۱۸
شنبه کارگاه ایمنی و رفاهی کارگاه ایمنی و رفاهی  
کارگاه مکانیک خودرو کارگاه مکانیک خودرو    
یک شنبه فعالیت پژوهشی -ارتباط با صنعت - کاراموزی -پروژه - با هماهنگی
گروه مکانیک خودرو
دو شنبه کنترل کیفی قطعات خودرو کنترل کیفی قطعات خودرو جلسه گروه مکانیک
کارگاه مکانیک خودرو کارگاه مکانیک خودرو    
سه شنبه فعالیت پژوهشی -ارتباط با صنعت - کاراموزی -پروژه - با هماهنگی فناوری ایمنی رفاهی
گروه مکانیک خودرو  
چهار شنبه کارگاه AT-CVT کارگاه AT-CVT  
کارگاه مکانیک خودرو کارگاه مکانیک خودرو    
مکان حضور در دانشکده: ساختمان کارگاه مکانیک خودرو طبقه دوم دفتر گروه 
راههای دسترسی تلفن 09025181503--09155181503 تمام وقت
سامانه سرامد تلفنی تماس بگیرید  
ایمیل hadi_madhfarimani@yahoo.com هفتگی
پیام‌رسان  سامانه مدیریت یادگیری (سمیاد) لینک در سمیاد میاید معمولاً روزانه

نظرات کاربران