در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 10 فروردین 1402

ابوالقاسم خوشحال

 

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم خوشحال   گروه آموزشی:معارف اسلامی   (نیمسال اول 401-400)

ایمیل: ab.kh.40@gmail.com

همراه09155002047

تلفن: 38798271

داخلی:232

 

۱۶ ـ ۱۸

۱۴ ـ ۱۶

۱۲ ـ ۱۴

۱۰ ـ ۱۲

۸ ـ ۱۰

ساعت

روز

 

اندیشه اسلامی ۲

پاسخگویی

اندیشه اسلامی ۱

آیین زندگی

شنبه

 

پژوهش

پژوهش

اندیشه اسلامی ۲

پاسخگویی

یکشنبه

جلسات کمیته منتخب آموزشی

پژوهش

پژوهش

دانش خانواده و جمعیت

تفسیر موضوعی قرآن

دو شنبه

 

اندیشه اسلامی ۲ دانشکده ثامن

اندیشه اسلامی ۱ دانشکده ثامن

دانش خانواده و جمعیت دانشکده ثامن

پاسخگویی دانشکده ثامن

سه شنبه

 

دانش خانواده و جمعیت

 

اندیشه اسلامی ۲

آیین زندگی

چهار شنبه

نظرات کاربران