در حال بارگذاری ...
جمعه 11 فروردین 1402

اکبر جعفری

اکبر جعفری  
گروه آموزشی: مهندسی مکانیک   نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
                     
  ۸ – ۱۰ ۱۰ – ۱۲ ۱۲ – ۱۴ ۱۴ – ۱۶ ۱۶ – ۱۸
شنبه دینامیک امور اجرایی مشاوره امور اجرایی پژوهش
گروه مکانیک خودرو آموزشکده ثامن آموزشکده ثامن آموزشکده ثامن
یک شنبه ارتعاشات امور اجرایی مشاوره امور اجرایی پژوهش
گروه مکانیک خودرو آموزشکده ثامن آموزشکده ثامن آموزشکده ثامن
دو شنبه آلیاژهای مهندسی آز مقاومت آز مقاومت امور اجرایی پژوهش جلسه‌ها
گروه جوشکاری گروه ساخت و تولید گروه تاسیسات آموزشکده ثامن گروه مکانیک
سه شنبه مصالح مهندسی آز مقاومت امور اجرایی امور اجرایی پژوهش
گروه مکانیک خودرو گروه مکانیک خودرو آموزشکده ثامن آموزشکده ثامن
چهار شنبه طراحی اجزا امور اجرایی مشاوره امور اجرایی پژوهش
گروه مکانیک آموزشکده ثامن آموزشکده ثامن آموزشکده ثامن
مکان حضور: ساختمان مرکزی آموزشکده ثامن
روش های ارتباط تلفن 5135242053  
سامانه سرآمد http://ertebat.moshtc.ir هفتگی
ایمیل Email: jafariakbar@gmail.com روزانه
پیام‌رسان  سامانه مدیریت یادگیری (سمیاد) روزانه

نظرات کاربران