در حال بارگذاری ...
جمعه 11 فروردین 1402

مهدی ابراهیمی

    

مهدی ابراهیمی مدیر گروه علوم پایه(ریاضی و فیزیک)
گروه آموزشی :علوم پایه   نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
                     
  ۸ – ۱۰ ۱۰ – ۱۲ ۱۲ – ۱۴ ۱۴ – ۱۶ ۱۶ – ۱۸
شنبه ریاضی مهندسی پاسخگویی  پژوهش
گروه قدرت همه گروههای درسی
یک شنبه ریاضی مهندسی محاسبات عددی جلسه‌ها پژوهش
گروه کامپیوتر گروه قدرت شورای مدیریت
دو شنبه محاسبات عددی محاسبات عددی پاسخگویی  پژوهش
گروه عمران گروه الکترونیک همه گروههای درسی
سه شنبه ریاضی مهندسی ترمودینامیک و انتقال حرارت پاسخگویی  پژوهش جلسه‌ها
گروه کنترل گروه مکانیک همه گروههای درسی کمیته منتخب آموزشی
چهار شنبه پژوهش(پیگیری پایان‌نامه‌ها) پژوهش جلسه‌ها
گروه علوم پایه
مکان حضور در دانشکده: ساختمان گروه ریخته‌گری(گروه آموزشی علوم پایه)                ساختمان آموزشی(آزمایشگاه فیزیک)
راههای دسترسی تلفن ۳۸۷۸۵۱۱۱  در ساعتهای پاسخگویی
سامانه سرامد http://ertebat.moshtc.ir  
ایمیل Email:m_ebrahimi@tvu.ac.ir هفتگی
پیام‌رسان  سامانه مدیریت یادگیری (سمیاد) معمولاً روزانه
           
       
   
         
     
         
     
           
       
       
 
 
       
     
     
     

نظرات کاربران