در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 10 فروردین 1402

آقای جواد یوسفیان

برنامه هفتگی تدریس و حضور اعضای موظف آموزشی دانشکده

   

نام و نام خانوادگی: جواد یوسفیان     گروه آموزشی: علوم انسانی     (نیمسال دوم1400-1399)

 

ایمیل: j-yousefian@tvu.ac.ir

همراه09131573100

تلفن: 38768404

داخلی: 302

 

 

 

10- 8

12-  10

14-12

16 -14

شنبه

حضور در گروه

زبان تخصصی

مدیریت سازمان‌های ورزشی

حضور در گروه

یکشنبه

حضور در گروه

مدیریت و طرز اجرای مسابقات

جلسه شورای مدیریت

 

دو شنبه

حضور در گروه

زبان فنی

کاربرد کامپیوتر در تربیت بدنی

سهشنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

حضور در گروه

حقوق  ورزشی

کاربرد کامپیوتر در تربیت بدنی

 

نظرات کاربران