در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 10 فروردین 1402

جعفر ثنائی مقدم

جعفر ثنائی مقدم

برنامه هفتگی تدریس و حضور اعضاء هیأت علمی دانشکده فنی شهید منتظری

    نام و نام خانوادگی:  جعفر ثنائی مقدم       گروه آموزشی: مکانیک ساخت و تولید       (نیمسال دوم 1401-1400 )

ایمیل: j-sanaei@tvu.ac.ir

سامانه ثبت درخواست دانشجویان:  http://ertebat.moshtc.ir   

همراه09105637709

تلفن: 38781017

داخلی: 244     

 

 

ایام هفته     ساعت

6-8

10- 8

12-  10

14-12

16 -14

18-16

شنبه

-

ارتباط با صنعت- -مطالعه و تحقیق- مشاوره با هماهنگی قبلی

ارتباط با صنعت- -مطالعه و تحقیق- مشاوره با هماهنگی قبلی

ارتباط با صنعت- -مطالعه و تحقیق- نماز - مشاوره

ارتباط با صنعت- -مطالعه و تحقیق- مشاوره با هماهنگی قبلی

مطالعه و پژوهش

1  شنبه

-

ماشین‌های کنترل عددی

-

ماشین‌های کنترل عددی و کارگاه

نماز- مشاوره

ماشین های کنترل عددی و کارگاه

مطالعه و پژوهش

 

بستر برخط و برون خط دانشگاه

-

بستر برخط و برون خط دانشگاه/کارگاه CNC

-

بستر برخط و برون خط دانشگاه/کارگاه CNC

 

2  شنبه

-

رباتیک

سیستم­های اندازه­گیری دقیق 

سیستم­های اندازه­گیری و آزمایشگاه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 

بستر برخط و برون خط دانشگاه

بستر برخط و برون خط دانشگاه / آزمایشگاه

بستر برخط و برون خط دانشگاه/ آزمایشگاه

 

 

3  شنبه

-

سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه (کاردانی)

سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه (کاردانی)

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 

بستر برخط و برون خط دانشگاه/آزمایشگاه

بستر برخط و برون خط دانشگاه/آزمایشگاه

 

 

4  شنبه

-

سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه (کاردانی)

مشاوره با وقت قبلی / مطالعه و پژوهش

نماز- مشاوره

مشاوره با وقت قبلی / مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 

بستر برخط و برون خط دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

نظرات کاربران