در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 10 فروردین 1402

حسین سالار عابدی

حسین سالارعابدی مدیر گروه برق
گروه آموزشی :برق و کامپیوتر   نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
                     
  ۸ – ۱۰ ۱۰ – ۱۲ ۱۲ – ۱۴ ۱۴ – ۱۶ ۱۶ – ۱۸
شنبه حضور (از ساعت9)     پژوهش
   
یک شنبه منابع تغذیه سویچینگ     جلسه‌ها پژوهش
ساعت8 تا 10   شورای مدیریت
دو شنبه حضور (از ساعت9) جلسه ها     آز مدار2  
  گروه برق     ساعت 15 تا 18  
سه شنبه الکترونیک 2 آز مدار مجتمع خطی مدار منطقی مدار منطقی
ساعت 8 تا 11 ساعت 11 تا 14 ساعت 14 تا 16 ساعت 16 تا 18 هفته فرد
چهار شنبه مدار مجتمع خطی     پژوهش  
ساعت 8تا 10      
مکان حضور در دانشکده: انستیتو برق روزهای شنبه زمان بیشتری جهت پاسخگویی دارم ولی در روزهای دوشنبه تمام اعضای گروه حضور دارند
راههای دسترسی تلفن 38783111  در ساعتهای پاسخگویی
سامانه سرامد http://ertebat.moshtc.ir  
ایمیل Email:salarabedihossein@yahoo.com هفتگی
پیام‌رسان  سامانه مدیریت یادگیری (سمیاد) معمولاً روزانه

نظرات کاربران