در حال بارگذاری ...
جمعه 11 فروردین 1402

مهدی رجایی

مهدی رجائی عضو هیات علمی
گروه آموزشی :برق   نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
                     
  ۸ – ۱۰ ۱۰ – ۱۲ ۱۲ – ۱۴ ۱۴ – ۱۶ ۱۶ – ۱۸
شنبه تولید و نیروگاه ماشین DC و آزمایشگاه ماشین AC و آزمایشگاه
گروه قدرت الکتروتکنیک
یک شنبه ماشین مخصوص ماشین DC و آزمایشگاه ماشین DC و آزمایشگاه پژوهش
گروه قدرت گروه برق گروه برق
دو شنبه تولید و نیروگاه جلسه گروه ماشین مخصوص و آزمایشگاه پژوهش
گروه قدرت برق الکتروتکنیک
سه شنبه ارتباط با صنعت ارتباط با صنعت ارتباط با صنعت ماشین AC و آزمایشگاه ماشین AC و آزمایشگاه
کارآموزی کارآموزی کارآموزی
چهار شنبه پژوهش-پایان نامه پژوهش-پایان نامه    
   
مکان حضور در دانشکده: ساختمان انستیتو برق                                    
راههای دسترسی تلفن    در ساعتهای پاسخگویی        
سامانه سرامد http://ertebat.moshtc.ir          
ایمیل mrajaee2004@gmail.com هفتگی        
پیام‌رسان  سامانه مدیریت یادگیری (سمیاد) معمولاً روزانه        

نظرات کاربران