در حال بارگذاری ...
جمعه 11 فروردین 1402

یوسفیان

     
دکتر محمود یوسفیان عضو هیأت علمی    
               گروه آموزشی : برق   نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹    
                         
   روز      ساعت 8 – ۱۰ ۱۰ – ۱۲ ۱۲ – ۱۴ ۱۴ – ۱۶ ۱۶ – ۱۸ 18 – 20
شنبه تحلیل مدارهای الکتریکی DC مشاور مدیر گروه ماشین های الکتریکی 3(زوج) الکترومکانیک کاربردی   ماشین‌های الکتریکی
یک شنبه ماشین مخصوص و آزمایشگاه  مشاور مدیر گروه تحلیل مدارهای الکتریکی AC  مدارهای الکتریکی 1  مدارهای الکتریکی 1  (فرد)  
دو شنبه ماشین های الکتریکی 3 جلسه گروه برق حضور ماشین مخصوص و آزمایشگاه   پاسخگویی به  دانشجویان
سه شنبه ارتباط با صنعت ارتباط با صنعت   آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی
آزمایشگاه ماشین
 
راههای دسترسی تلفن     پاسخگویی دانشجویی از طریق لینک http://185.126.203.71/elec_responsibility  
ایمیل mahmoud.yousefian@yahoo.com  
پیام‌رسان  سامانه مدیریت یادگیری (سمیاد)      

نظرات کاربران