در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 10 فروردین 1402

حمید رضا سابقی

 

حمیدرضا سابقی حرارت مرکزی وتهویه مطبوع
گروه آموزشی :مکانیک - تاسیسات   نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
                     
  ۸ – ۱۰ ۱۰ – ۱۲ ۱۲ – ۱۴ ۱۴ – ۱۶ ۱۶ – ۱۸
شنبه کارگاه حرارت مرکزی با آب گرم         
بخش تاسیسات         
یک شنبه کارگاه تهویه مطبوع تابستانی 1  
بخش تاسیسات   
دو شنبه         جلسه گروه مکانیک آزمکانیک سیالات  آزمکانیک سیالات 
        دفتر گروه بخش تاسیسات  بخش تاسیسات 
سه شنبه فعالیت پژوهشی، ارتباط  با  صنعت ، کارآموزی و پروژه  با تعیین وقت قبلی    
شهرک صنعتی / بخش تاسیسات / دفتر فنی و عمران دانشکده منتظری    
چهار شنبه                    
                   
مکان حضور در دانشکده: بخش تاسیسات 
راههای دسترسی تلفن 9151114952  در ساعتهای پاسخگویی
سامانه سرامد    
ایمیل Hr.Sabeghi@yahoo.com هفتگی
پیام‌رسان  سامانه مدیریت یادگیری (سمیاد) معمولاً روزانه

 

نظرات کاربران