در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 10 فروردین 1402

مهرداد میلانی

        برنامه هفتگی تدریس و حضور اعضاء هیأت علمی دانشکده فنی شهید منتظری

  

نام و نام خانوادگی: مهرداد میلانی  گروه آموزشی:معماری (نیمسال اول 1401-1400)

 

ایمیل:   mehrdadmi2004s@gmail.com              

همراه:     09155103674

تلفن:         

داخلی: 230      

 

ایام هفته

10- 8

12-  10

14-12

16 -14

18-16

شنبه

طرح نهایی

فرایند طراحی الزهرا

فرایند و استراحت

مبانی نظری الزهرا

ارتباط با صتعت

1 شنبه

اتاق کارآفرینی

اتاق کارآفرینی

طرح 5

طرح 5

طرح 5 (یک ساعت)

2 شنبه

طراحی فنی

طراحی فنی

طراحی فنی / جلسه گروه

عدم حضور

عدم حضور

3 شنبه

طرح نهایی

طرح نهایی

طرح 5

طرح 5

طرح 5 (یک ساعت)

4 شنبه

مبانی نظری منتظری

معماری اسلامی

معماری اسلامی  (یک ساعت)

ارتباط با صتعت

ارتباط با صتعت

5 شنبه

……. فرایند

فرایند طراحی منتظری

 

 

 

 

نظرات کاربران