در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 10 فروردین 1402

علیرضا اسکندری

علیرضا اسکندری نصراباد معاونت پژوهشی  
گروه آموزشی : مکانیک نیمسال اول ۱۴۰۰-1401        
                     
روز           ساعت 8 – ۱۰ ۱۰ – ۱۲ ۱۲ – ۱۴ ۱۴ – ۱۶ ۱۶ – ۱۸
شنبه نیرو محرکه خودرو مکانیک سیالات حضور  مشاوره دانشجویان پروژه(با هماهنگی قبلی)
یک شنبه حضور حضور شورای مدیریت کمیته کار آفرینی پژوهش
دو شنبه الکترونیک کاربردی خودرو الکترونیک کاربردی خودرو حضور جلسات هماهنگی حوزه پژوهشی پیگری امور حوزه پژوهشی
سه شنبه حضور ترمودینامیک حضور کیمته پژوهشی پژوهش
چهار شنبه طراحی موتور حضور پیگیری امور برون دانشگاهی حوزه پژوهشی
پنجشنبه ارتباط با صنعت
مکان حضور در دانشکده: ساختمان اداری- طبقه اول - اتاق 217- معاونت پژوهشی
راههای دسترسی تلفن 051-38791258   
ایمیل Alireza_eskandary@yahoo.com
پیام‌رسان  سامانه مدیریت یادگیری (سمیاد)  

 

         

نظرات کاربران