در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1400
 وبینارمهارت کنترل خشم

 دکترصنم یار 

 دانشجویان عزیز سلام !

 معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی برگزار می کند

 مهارت کنترل خشم

 دکترصنم یار 

شنبه ۱۸و ۲۵دی ماه ۱۴۰۰

 ساعت ده صبح

 

 

نظرات کاربران