در حال بارگذاری ...
یکشنبه 26 دی 1400

بازدید ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان از فعالیت حوزه های مختلف دانشکده فنی شهید منتظری مشهد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی ،روز شنبه مورخ 18دیماه 1400آقای دکتر حداد ریاست دانشگاه به همراه معاونین و تعدادی از همکاران به بازدید ازفعالیتهای حوزه های مختلف پرداختند.
این بازدید پیرو های بازدید های قبلی  شورای مدیریت اقدام شد و از موارد ذیل بازدید بعمل آوردند:
1- تعمیرات سلف و سرویس دانشجویان دانشکده 

2- تعمیرات خوابگاه دانشجویان 
3- بررسی شرایط احداث زمین چمن مصنوعی دانشکده 
4- نصب و اصلاح تابلو مجموعه ورزشی بنام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که در اثر شرایط آب و هوایی آسیب دیده  بود 
5- بازدید پروه المان شهدای دانشجو در درب ورودی دانشکده 

 

نظرات کاربران