در حال بارگذاری ...
یکشنبه 26 دی 1400

تشکیل اولین جلسه  هیات تحریریه دوفصلنامه  "علم و فناوری در مهندسی مکانیک "

تشکیل اولین جلسه  هیات تحریریه دوفصلنامه  "علم و فناوری در مهندسی مکانیک "
با استعانت از الطاف خداوند متعال،اولین جلسه هیئت تحریریه  نشریه علمی دوفصلنامه  " علم و فناوری در مهندسی مکانیک " دانشگاه فنی و حرفه ای با هدف انتشار مقالات علمی شایسته در زمینه تخصصی مهندسی مکانیک در روز سه شنبه 14/10/1400 به مدیر مسئولی جناب آقای دکتر حداد سبزوار و سردبیری جناب آقای دکتر محمود شریعتی  و با حضور اعضای محترم جناب آقای دکتر محمود موسوی مشهدی و دکتر اصغر برادران رحیمی ، دکتر محمد جواد مغربی  ، دکتر اسماعیل لگزیان ، دکتر اکبر جعغری ، دکتر کریم علی اکبری و دکتر سعید وحیدی فر به صورت مجازی و حضوری تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص فرایندها و الزامات اجرایی نشریه و کیفیت بخشی به مقالات و داوری مقالات صحبت شد. برخی از اهداف و چشم اندازهای مجله عبارتند از 
•    کمک به رشد و آگاهی عمومی در زمینه‌های فنی و مهندسی
•    تبدیل ایده و نظر به عمل، توسعه فناوری و دانش کاربردی
•    معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید پژوهشی‌ و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌
•    ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ صاحب نظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌
•    ایجاد زمینة‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ کشور
•    کمک‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی‌ و همچنین‌ میان‌ پژوهشگران‌ وکارشناسان‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل‌آموخته‌ها و تجربیات‌ و کسب‌ دستاوردهای‌ تازه‌ علمی
•    کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ اقتصادی‌ کشور.
•    کمک‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی‌ و همچنین‌ میان‌ کارشناسان‌ در حوزه خدمات فنی و مهندسی به‌ منظور انتقال‌ و تبادل ‌آموخته‌ها و تجربیات‌ و کسب‌ دستاوردهای‌ تازه‌ علم

نظرات کاربران