در حال بارگذاری ...
یکشنبه 26 دی 1400

دوره دانش افزایی مرکز رشد دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان

دوره دانش افزایی مرکز رشد دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان

دوشنبه هر هفته تا پایان سال
استاد : مهندس تکریمی
کارگاه آموزشی : اکوسیستم نوآوری
روز : دوشنبه 1400/10/13
ساعت : 10 صبح
لینک کارگاه : https://www.skyroom.online/ch/p-rasht124/roshd

نظرات کاربران