در حال بارگذاری ...
یکشنبه 26 دی 1400

جشنواره برترین های فناوری

 

جشنواره برترین های فناوری 
محورهای رقابت 

استارتاپ ها 
شرکت های فناور

شرکت های دانش بنیان 
دبیرخانه جشنواره : پارک علم و فناوری خراسان 

نظرات کاربران