در حال بارگذاری ...
یکشنبه 26 دی 1400

توضیحاتی راجع به پیش انتخاب واحد ترم 2-1400  :

توضیحاتی راجع به پیش انتخاب واحد ترم 2-1400  :

  1. نیازی به تعریف کلاس/درس توسط همکاران محترم نمی باشد.دانشجو تنها دروس مورد نظر خود را که متقاضی اخذ آنها در نیمسال دوم 1400 می باشد ، انتخاب می کند تا آمار دروس مورد تقاضای دانشجویان صحیح تر استخراج گردد.
  2. پیشنهاد می گردد جدول ترم بندی در اختیار دانشجویان قرار گیرد و تاکید گردد با تطبیق کارنامه کل و ترم بندی دروس ترم آینده خود را انتخاب نمایند.
  3. از تاریخ ۲۷ آذر تا ۳ دی پیش انتخاب واحد صورت می گیرد
  4. از تاریخ ۶ دی تا ۱۰ بهمن (یک ماه و ۵ روز) همکاران فرصت دارند تا برنامه ریزی ترم بهمن ۱۴۰۰ را انجام داده و در بوستان ثبت نمایند
  5. انتخاب واحد نهایی توسط دانشجویان طبق تقویم آموزشی ارسال شده از 16 بهمن آغاز خواهد شد.

اداره آموزش – 23/9/1400

نظرات کاربران