در حال بارگذاری ...
یکشنبه 26 دی 1400

اطلاعیه مهم حذف اضطراری و امتحانات پایان نیمسال اول 1400

دانشجویان گرامی:  موارد ذیل جهت اطلاع و بهره مندی اعلام میگردد.

  1. حذف اضطراری؛ هر دانشجو میتواند  حداکثر دو عنوان درسی (صرفاً برای نیم­سال جاری)صرفنظر از نوع درس (نظری، عملی یا نظری-عملی) در قالب حذف اضطراری ، از دروس انتخابی خود را حذف نماید.

دانشجویان گرامی میتوانند درخواست خود را با ذکر  دقیق  نام و نام خانوادگی کامل ، شماره دانشجویی ، نام پدر ، تاریخ تولد (روز/ماه/سال)، شماره ملی ، رشته تحصیلی ، نام درس، کد ارائه درس و نام استاد،  حد اکثر تا ساعت 24 روز سه شنبه 30/09/1400 از طریق سامانه سرآمد به آدرس https://ertebat.moshtc.ir ارسال نمایند.

  • دانشجویان ورودی نیمسال 981 و دانشجویانی که با حذف درس خود قادر به فارغ التحصیلی در سنوات باقی مانده نباشند به هیچ عنوان مجاز به حذف درس نیستند.
  •  

با توجه به احتمال درج نمرات مستمر توسط اساتید در پایان ترم و عدم امکان حذف دروسی که استاد برای آن نمره ثبت نموده باشد و یا به دلیل غیبت در کلاس و امتحان  نمره صفر  درج شده باشد.  توصیه میشود دانشجویانی که آمادگی شرکت در امتحان درسی را ندارند در بازه زمانی اعلام شده نسبت به درخواست حذف درس خود اقدام نمایند.

حذف درس بعد از تاریخ اعلام شده ، صرفا برای دانشجویانی امکان پذیر است که دارای مدارک معتبر باشند.

دانشجویانی که تعداد واحد باقیمانده آنها از12 واحد کمتر شود اجازه حذف درس را ندارند.

نکته­ ی مهم؛ ارزشیابی نهایی هر درس، بر اساس شرح فعالیت دانشجو در هر یک از شاخص­ های ارزشیابی (فعالیت کلاسی، حضور و غیاب، نتایج حاصل از ارزشیابی تدریجی،            نمرات آزمون­های میانی و نمره ­ی آزمون پایان ترم)، انجام می­گیرد.

< > حذف نیمسال؛ حذف نیمسال برای دانشجویانی که در سنوات اضافی و ارفاقی در حال تحصیل هستند، مجاز نیست .دانشجویانی که در سنوات مجاز بوده(ورودی982 و بعد از آن) که به دلایل موجه نتوانسته باشند در کلاس­های آموزش مجازی نیمسال شرکت نمایند،  در صورتی که بتوانند در سنوات مجاز تحصیلات از نظر مقررارت آموزشی و نظام وظیفه (5 نیمسال)فارغ التحصیل شوند می­توانند درخواست حذف ترم را  با ذکر تمام مشخصات فردی و دانشجویی و بارگذاری مدارک از طریق سامانه سرآمد (https://ertebat.moshtc.ir) حداکثر تا دو هفته قبل از پایان کلاس­ها به  کارشناس آموزش گروه ارسال کنند. نتیجه درخواست  این دسته از دانشجویان پس از بررسی مدارک  در کمیته منتخب آموزشی به آنها اعلام خواهد شد.امتحانات: امتحانات دروس تئوری برخط (آنلاین) پایان ترم، از تاریخ 11/10/1400  از طریق سامانه سمیاد آغاز خواهد شد. جدول زمان­بندی دقیق متعاقباً اعلام خواهد شد.4-ثبت نمرات کارآموزی و پروژه : به دلیل محتمل بودن لغو تسهیلات کرونایی در نیمسال بعدی،نمرات کارآموزی و پروژه می بایست حداکثر تا 20 اسفند ماه سال جاری نهایی شود .

 

اداره آموزش دانشکده شهید منتظری مشهد- 10/9/1400

 

نظرات کاربران