در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1400

مسابقه پوسترهای برتر کارآموزی

مسابقه پوسترهای برتر کارآموزی

 

در نظر است همزمان با هفته پژوهش و فناوری، برای اولین بار، مسابقه پوسترهای برتر کارآموزی برگزار گردد. بر این اساس از کلیه دانشجویان گرامی کلیه رشته های دانشگاه که دورة کارآموزی خود را در بازة زمانی 1 تیر 1395 تا 31 شهریور 1400 به طور کامل گذرانده اند، دعوت می شود که با تکمیل فرم ارسال اطلاعات و آپلود پوستر کارآموزی مطابق با الگوی استاندارد، آمادگی خود را جهت شرکت در این مسابقه اعلام نمایند .شایان ذکر است آخرین مهلت ارسال اطلاعات، 10 آذرماه 1400 است و این مهلت تمدید نمی شود.

(فرم ارسال اطلاعات و الگوی طراحی پوستر در لینک های زیر، قابل دسترسی می باشند

 

https://tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=4241

نظرات کاربران