در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1400

قابل توجه دانشجویان گرامی جهت دریافت وام دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی جهت دریافت وام دانشجویی

الف: وام تحصیلی ( مخصوص دانشجویان روزانه )                                                 مبلغ 19500000 ریال

ب: وام ضروری بر اساس رویدادهای خاص ( مخصوص دانشجویان روزانه )                    مبلغ  65000000 ریال

ج: وام دانشجویان شبانه فقط شهریه                                                            مبلغ  13000000 ریال

دانشجویانی که قبلا وام داشته اند کافیست در ســــــــایت پرتال دانشجویی (bp.swf.ir) درخواست وام خود را ثبت نمایند و دانشجویانی

 که وام نداشته میبایست ابتدا در ســـــایت فوق تشکیل پرونده داده و سپس فــــرم تعهد محضــری را پرینت گرفته و به همراه یک ضامن

 با مراجعه به محضر نسبت به ثبت آن اقدام و به امور دانشجویان تحویل نمایند سپس آن دسته از دانشـــجویان که روزانه هستند باید شماره حساب بانک تجارت داشته و از طریق شماره تلفن 38760029 اطلاع دهند تا ثبت گردد پس از مراحل فوق لازم است دوباره دانشجو با

مراجعه به پرتال دانشجویی صندوق رفاه نسبت به ثبت درخواست وام خود اقدام نمایند.

در ضمن وام شهریه فقط به حساب دانشگاه جهت شهریه واریز میشود.

نکته: وام دانشجویی فقط پنج ترم تحصیلی پرداخت میشود و نباید مشروط باشند.

نکته: در صورت بروز مشکل دانشجویان باید جهت ثبت اطلاعات فوق از مرورگر(Ie) استفاده نمایند.

باز پرداخت تمام وام ها: هنگام فارغ التحصیلی باید 10 درصد کل وام دریافت شده را نقدا و مابقی 9 ماه پس از پایان تحصیلات به

صورت اقساط پرداخت نماید. در ضمن دانشجویان انصـــرافی و اخراجــــــی باید در پایان تحصیل تمام وام دریافتی را نقدا پرداخت نمایند.

باتوجه : به شرایط کرونا و جهت مساعدت با دانشجویان شهرســــــــتانی میتوانند تصویر واضح اسکن شده فرم تعهد را بصورت موقت

ارسال کنند تا تاییدیه اولیه انجام شود و سپس نسبت به تحویل اصل آن به امور دانشجویی اقدام کنند.

 

 امور دانشجویی دانشکده شهید منتطری

                                                               

                                                                                                               

 

نظرات کاربران