در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1400

کارآفرینی و مدیریت شهری، مدیریت در حوزه ای کلیدی و پرچالش
با جناب آقای مهندس موحدیان رئیس محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس همراه باشید در هفته جهانی کارآفرینی

کارآفرینی و مدیریت شهری،مدیریت در حوزه ای کلیدی و پرچالش
با جناب آقای مهندس موحدیان رئیس محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس همراه باشید در هفته جهانی کارآفرینی
چهارشنبه
۱۹ آبان 
۸ تا ۱۰
لینک وبینار در بستر ادوبی کانکت

https://195.211.46.206/karafarini

نظرات کاربران