در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1400

طرح پایش سلامت جسمی و روان شناختی دانشجویان

طرح پایش سلامت جسمی و روان شناختی دانشجویان

با توجه به وضعیت خاص شیوع کرونا و در راستای حمایت از دانشجویان در معرض خطر، اجرای الکترونیکی طرح پایش سلامت جسم و روان برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل لازم الاجرا  والزامی می باشد. 

 زمان شروع شرکت در طرح پایش سلامت:  ۱۵ شهریور

 انجام طرح پایش سلامت در سامانه سجاد

 لینک کارنامه سلامت جسم

نظرات کاربران