در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1400

مسابقه عید ولایت با عنوان " غدیر و ولایت"
ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای 

واحد حراست دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان با همکاری واحد روابط عمومی استان برگزار می کند.
 تا پایان مرداد تمدید شد.
مسابقه عید ولایت با عنوان " غدیر و ولایت"

ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای 

زمان شرکت در مسابقه از پنج شنبه 7  مرداد لغایت پایان  مرداد 1400 تمدید شد

لینک ورود به مسابقه و پاسخ به سوالات:
https://guilan.tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=3613

 

نظرات کاربران