در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1400

اولین جشنواره حرکت درون دانشگاهی (دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی) 

دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی برگزار می‌کند:

 اولین جشنواره حرکت درون دانشگاهی (دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی) 

ویژه دستاورد های انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه  خراسان رضوی

مهلت ارسال آثار : ۱۳/ ۵/ ۱۴۰۰ لغایت ۲۰ /۵ /۱۴۰۰


کسب اطلاعات بیشتر و دانلود فایل های جشنواره:
https://b2n.ir/info_h

ارسال آثار :
https://b2n.ir/harkat

شماره تماس دبیرخانه : 
۰۵۱ - ۳۸۷۶۳۵۸۵
مدیریت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی
_____
 #جشنواره حرکت درون_دانشگاهی

نظرات کاربران