در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 7 بهمن 1400

اطلاعیه پرداخت شهریه ترم تابستان 1400

 

 

 

اطلاعیه پرداخت شهریه

 

 

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی  در ترم تابستان1400 

با توجه به انتخاب واحد دانشجویان در سامانه آموزشی توسط کارشناسان محترم آموزش در اسرع وقت نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام فرمایید.

    طریقه پرداخت فقط به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزشی ناد به آدرس www.reg.tvu.ac.ir (ورود دانشجویان) امکان پذیر می باشد.

نام کاربری : شماره دانشجویی-----کلمه عبور  : کد ملی  

نام کاربری : شماره دانشجویی-----کلمه عبور  : کد ملی  

جهت پرداخت شهریه  از قسمت ثبت نام دروس دانشجو-مدیریت مالی نیمسالهای تحصیلی دانشجو-گزینه پرداخت  الکترونیکی شهریه ترم تابستان  اقدام نمایند.

 

امور مالی دانشکده شهید منتظری مشهد  

            27تیرماه 1400                

 

نظرات کاربران