در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 6 بهمن 1400
وبینار

خلق ثروت با کسب مهارت در رشته های عمران و معماری

سخنرانان وبینار : جناب آقای مهندس یزدی نژاد  (مدیر گروه رشته های عمران و معماری) جناب آقای دکتر معظمی (عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای _عضو گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی نظام مهندسی کشور _ عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی)

مرکز آموزش های عالی آزاد و خاص دانشکده فنی شهید منتظری و مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC) دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی با  همکاری انجمن علمی عمران دانشکده شهید منتظری مشهد برگزار می کند:

وبینار

خلق ثروت با کسب مهارت در رشته های عمران و معماری

سخنرانان وبینار :

جناب آقای مهندس یزدی نژاد
 (مدیر گروه رشته های عمران و معماری)

جناب آقای دکتر معظمی
(عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای _عضو گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی نظام مهندسی کشور _ عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی)

و اساتید دانشکده فنی شهید منتظری:

 جناب آقای دکتر رسولی

 جناب آقای مهندس خشایار

 جناب آقای مهندس باغدارنیا


تاریخ: چهارشنبه 23/ 04 /1400
ساعت: 18

لینک شرکت در وبینار :
http://185.53.142.20/tmc/

نظرات کاربران