در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 6 بهمن 1400

اطلاعیه مهم ارتباط با صنعت در مورد کارآموزی

اطلاعیه مهم ارتباط با صنعت در مورد کارآموزی

دانشجویانی که قصد انجام دوره کارآموزی در تابستان را دارند حتما باید انتخاب واحد کرده باشند و خروجی آن  توسط آموزش به واحد پژوهش و فناوری ارسال شده باشد،تا زمانیکه لیست این قبیل دانشجویان به واحد پژوهش و فناوری توسط آموزش اعلام نگردد ،تحت هیچ شرایطی معرفینامه کارآموزی برای آنها صادر نخواهد گردید.

۱۴۰۰/۴/۲۱

نظرات کاربران