در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1400

آموزشکده الزهرا (س) مشهد با همکاری انجمن علمی تربیت بدنی برگزار میکند :
برگزاری اولین کارگاه اصول مربیگری و بازی در ورزش کودکان .
آشنایی با مقدمات مربیگری و نقش بازی ها در فعالیت های بدنی کودکان
زمان سه شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ .

آموزشکده الزهرا (س) مشهد با همکاری انجمن علمی تربیت بدنی برگزار میکند :
برگزاری اولین کارگاه اصول مربیگری و بازی در ورزش کودکان .
آشنایی با مقدمات مربیگری و نقش بازی ها در فعالیت های بدنی کودکان
زمان سه شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ .

نظرات کاربران