در حال بارگذاری ...
دوشنبه 27 دی 1400

دومین فراخوان طرح جوانه ((برندملی گرنت فناوری ))
پارک علم و فناوری خراسان رضوی

با سلام
شیوه نامه و حمایت از پایان نامه ها و رساله های دارای ایده های فناورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه پیوست می باشد 

نظرات کاربران