در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 6 بهمن 1400

اطلاعیه مهم دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی در مورد افیلیشن(وابستگی سازمانی)

اطلاعیه مهم دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی در مورد افیلیشن(وابستگی سازمانی)

قابل توجه اساتید محترم
پیرو تشکیل کمیته مشترک با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای و بخشنامه شماره ۲۵/۴۲۰/۴۹۲۰ (۱۴۰۰/۴/۷) از تاریخ ابلاغ بخشنامه،ارزیابی تمام دستاوردهای علمی و پژوهشی اساتید در ارتقائ علمی و ترفیع سالیانه و سایر موارد مرتبط منوط به درج افیلیشن دانشگاه مطابق با شیوه نامه پیوست خواهد بود.
 

نظرات کاربران