در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 7 بهمن 1400

 فراخوان دوم «طرح جوانه گرنت فناوری» 

 فراخوان دوم «طرح جوانه گرنت فناوری» 

 موضوع: حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (پارساها)ی دارای ایده‌های فناورانه و بازارگرا

 مبالغ گرنت: پایان نامه تا ۴۰ میلیون تومان و رساله تا ۷۰ میلیون تومان.

 مخاطبین: اعضای هیئت علمی راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری


  فراخوان آزمایشی«طرح شکوفایی گرنت فناوری» 

 موضوع: حمایت از پروژه های فناورانه و بازارگرای آزمایشگاه های تحقیقاتی

 مبلغ گرنت: ۱۷۵ میلیون تومان

 مخاطبین: اعضای هیئت علمی راهبر پروژه های آزمایشگاه های تحقیقاتی

ثبت نام متقاضیان:
 از ۱۰ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۴۰۰ از طریق سایت Techgrant.msrt.ir

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:
 ۰۵۱۳۵۰۰۳۴۵۶
 ۰۵۱۳۵۰۰۳۴۳۰

نظرات کاربران