در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 6 بهمن 1400

اطلاعیه مهم دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی در مورد کارآموزی

اطلاعیه مهم دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی در مورد کارآموزی

دانشجویانی که کارآموزی را در نیمسال دوم  سال تحصیلی۱۴۰۰-۹۹ (بهمن ۹۹) انتخاب و به پایان رسانده اند و یا در انتهای دوره کارآموزی میباشند بایستی حداکثر تا تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ فرمهای ۱و۲ را تکمیل و پس از آپلود در سامانه برای استاد محترم ارسال نمایند.
بدیهیست پس از تاریخ فوق نمره درس مذکور قابل ثبت در سایت ناد نخواهد بود و دانشجویان دچار مشکلات زیادی خواهند شد.
تذکر مهم:حتما به اطلاعیه های قبلی در مورد سامانه کارآموزی در کانال تلگرامی و وب سایت دانشگاه(اطلاعیه های دفتر ارتباط با صنعت) توجه جدی داشته باشید.
از همه دانشجویان با نظم کمال تشکر و قدردانی را دارم.
۱۴۰۰/۴/۶

نظرات کاربران