در حال بارگذاری ...
دوشنبه 12 خرداد 1399
  • کتابچه اقدامات عملیاتی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور
    در مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا

    گزارش دانشگاهیان و دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسات رضوی در کتابچه اقدامات عملیاتی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور درمقابله از ویروس کرونا

    نظرات کاربران