در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 30 خرداد 1398
  • فایلها
  • نخستین جشنواره قرآن وعترت ویژه اساتید وکارکنان اداری دانشگاه فنی وحرفه ای

    بسمه تعالی

    قابل توجه اساتید وکارکنان

    نخستین جشنواره قرآن وعترت ویژه اساتید وکارکنان اداری دانشگاه فنی وحرفه ای در پنج  بخش (آوایی،معارفی ،پژوهشی،هنری وادبی)برگزار می شودلذا از اساتید(اعضای هیئت علمی رسمی،آزمایشی وپیمانی،مدرس،هنرآموز،دبیروحق التدریس)وکارکنان اداری که تمایل دارند دراین جشنواره شرکت نمایند به آدرس   farhangi.tvu.ac.ir       مراجعه وضمن مطالعه آئین نامه اجرایی جشنواره نسبت به ثبت نام خود تا تاریخ 15/8/97اقدام ومراتب رابه امور فرهنگی داخلی (210)  اعلام فرمائید.

    نظرات کاربران