در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 30 خرداد 1398
  • فایلها
  • موفقیت دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده فنی شهید منتظری مشهد در هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی .

    موفقیت دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده فنی شهید منتظری مشهد در هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی .

    آقایان  داریوش معظمی و سید محمدرضا موسوی تقی آبادی از اعضای هیات علمی دانشکده فنی شهید منتظری مشهد در انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی که در مهر ماه سال جاری برگزار گردید حایز اکثریت آرا شدند  و به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی برگزیده شدند .  

    لازم به ذکر است سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی دارای بیش از 37هزار عضو در هفت رشته اصلی می باشد ودارای 22 نمایندگی در سطح استان خراسان رضوی است هیات مدیره این سازمان دارای پانزده عضو اصلی و هفت عضو علی البدل است که برای مدت 3 سال انتخاب و با حکم وزیر محترم راه وشهرسازی منصوب می شوند .

    نظرات کاربران