در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 29 اسفند 1397
 • فایلها
 • نخستین جلسه شورای راهبردی کنفرانس مهندسی روشنائی و نورپردازی

   

  نخستین جلسه شورای راهبردی کنفرانس مهندسی روشنائی و نورپردازی با رویکرد مدیریت انرژی و فناوری‌های نوین در دانشکده فنی شهید منتظری مشهدمقدس برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی در این جلسه که با حضور هاشمی رئیس گروه تخصصی برق و طاهری رئیس کمیسیون انرژی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور و رؤسای گروه‌های برق و معماری دانشکده فنی شهید منتظری و نظام مهندسی ساختمان خراسان‌رضوی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران و رئیس شاخه خراسان، رئیس انجمن صنفی مهندسان خراسان جنوبی، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان‌شمالی و نمایندگان استانداری خراسان‌رضوی‌، شهرداری مشهد، دانشگاه‌ها و شرکت‌های برق برگزار شد، دکترنبوی معاون آموزشی دانشکده فنی شهید منتظری مشهد ضمن عرض خیرمقدم، مطالب علمی و اجرائی کنفرانس را تشریح کرد.

  در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر، تصمیمات راهبردی در رابطه با نحوه برگزاری و مطالب مدنظر اتخاذ شده و مدعوین خواستار ارائه مطالب کاربردی و کارگاه‌های آموزشی در کنفرانس شدند.

  لازم به ذکر است، کنفرانس مهندسی روشنائی و نورپردازی با رویکرد مدیریت انرژی و فناوری‌های نوین بهار 98 در دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی به میزبانی دانشکده فنی شهیدمنتظری مشهد توسط انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران برگزار خواهدشد.

   

  نخستین جلسه شورای راهبردی کنفرانس مهندسی روشنائی و نورپردازی با رویکرد مدیریت انرژی و فناوری‌های نوین در دانشکده فنی شهید منتظری مشهدمقدس برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی در این جلسه که با حضور هاشمی رئیس گروه تخصصی برق و طاهری رئیس کمیسیون انرژی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور و رؤسای گروه‌های برق و معماری دانشکده فنی شهید منتظری و نظام مهندسی ساختمان خراسان‌رضوی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران و رئیس شاخه خراسان، رئیس انجمن صنفی مهندسان خراسان جنوبی، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان‌شمالی و نمایندگان استانداری خراسان‌رضوی‌، شهرداری مشهد، دانشگاه‌ها و شرکت‌های برق برگزار شد، دکترنبوی معاون آموزشی دانشکده فنی شهید منتظری مشهد ضمن عرض خیرمقدم، مطالب علمی و اجرائی کنفرانس را تشریح کرد.

  در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر، تصمیمات راهبردی در رابطه با نحوه برگزاری و مطالب مدنظر اتخاذ شده و مدعوین خواستار ارائه مطالب کاربردی و کارگاه‌های آموزشی در کنفرانس شدند.

  لازم به ذکر است، کنفرانس مهندسی روشنائی و نورپردازی با رویکرد مدیریت انرژی و فناوری‌های نوین بهار 98 در دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی به میزبانی دانشکده فنی شهیدمنتظری مشهد توسط انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران برگزار خواهدشد.

   

  نظرات کاربران