در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 29 اسفند 1397
  • فایلها
  • بخشنامه نیرو های حق التدریس مشمول بند ذ ماده 64 قانون برنامه 6 توسعه

    افراد در صورت واجد شرایط بودن فرم شماره 1 و 2 بصورت تایپی تنظیم و پرینت آن را به همراه مستندات قید شده در بخشنامه پس از تاییده معاونت آموزشی و اداره آموزش تا تاریخ 97/06/17 به اداره امور اداری تحویل نماییند.

    نظرات کاربران