در حال بارگذاری ...
یکشنبه 25 آذر 1397
 • فایلها
 • بازدید مدیر توسعه بنگاه ها و کارآفرینی سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران از دانشکده فنی شهید منتظری

   

  جناب آقای دکتر حاجبی مدیرمحترم توسعه بنگاه ها وکارآفرینی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران به همراه مهندس علیخواه معاون محترم صنایع کوچک شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی ومهندس محمد مهدیزاده مدیرمحترم شهرک صنعتی فناوری وصنایع غذایی استان در روز یکشنبه 13/12/96از دانشکده فنی شهید منتظری مشهد بازدید بعمل آوردند.

  در این بازدید معاونت پژوهشی وفنآوری دانشکده شهید منتظری جناب  آقای مهندس اسکندری ضمن عرض خیر مقدم و ابراز رضایت از تعامل سازنده ای که بین شرکت شهرک های صنعتی استان و دانشکده وجود دارد  و تاکید بر اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاهی کار آفرین است جهت بهرمندی صنایع مستقر در استان از توانمد یهای دانشکده اعلام امادگی نمودند.

  در ادامه از مجموعه سایت های آزمایشگاهی و گار گاهی دانشکده بازدید بعمل آمد. جناب آقای دکتر حاجبی ضمن ابراز خورسندی از حضور در دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی و توانمد ی های موجود در دانشگاه بر ادامه همکاری بین دانشگاه و شرکت شهرک های صنعتی تاکید نمودند .

  در پایان  در خصوص برگزاری دور ه های آموزشی مورد نیاز صنایع در دانشکده،بر گزاری تور های صنعتی برای دانشجویان واساتید ، برگزاری رویدادهای استار آپی ،حمایت مالی ومعنوی از پروژه هایی دانشجویی هماهنگی لازم بعمل آمد

  نظرات کاربران