در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 2 فروردین 1397

جشنواره بهاری ساخت وسفره آرایی هفت سین نوروزی

جشنواره بهاری ساخت وسفره آرایی هفت سین نوروزی

نظربه نقش ورسالت افراد یک جامعه در حفظ واحیای محیط زیست وبا توجه به پیش روبودن فصل شکوفای بهار وهمچنین لزوم ایجاد فضای شور ونشاط بهاری در بین دانشجویان ،استادان وهمکاران اداری دانشکده هاوآموزشکده های فنی وحرفه ای ونیز با عنایت به نام گذاری سال 96وتاکید مقام معظم رهبری بر لزوم اقتصاد مقاومتی وپرهیز از اسراف واهتمام وجدیت در تولید واشتغال ،دانشگاه فنی وحرفه ای اقدام به برگزاری جشنواره بهاری ساخت وسفره آرایی هفت سین نوروزی با استفاده از مواد دور ریز وباز یافتی کرده است .

از برترین طرح ها وایده های اجرا شده که علاوه برآراستگی وزیبایی سفره هفت سین واصالت وقرابت هرچه بیشتر آن باسنت ایرانی ،کم هزینه بودن ودر بکارگیری مواد بازیافتی واقتباس از طبیعت،هنر وخلاقیت بیشتری مصروف داشته باشد به نحو شایسته تقدیر به عمل خواهد آمد. ضمنا برترین سفره هفت سین هر مرکز درسالن ورودی دانشکده در معرض دید بازدید کنندگان آن مرکز قرار خواهد گرفت .

 

نظرات کاربران