در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 2 اسفند 1396

بازدید اعضای هیئت علمی دانشکده شهید منتظری از شرکت شهر ک های صنعتی استان خراسان رضوی

 

بسمه تعالی

در روز دوشنبه مورخ 02/11/96 جناب آقای مهندس اسکندری معاونت محترم پژوهشی و جناب آقای پاینده رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده به همراه تعدای از اعضای محترم هیئت علمی دانشکده فنی شهید منتظری از شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی بازدید بعمل آوردند.

در ابتدا جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس علیخواه معاونت محترم صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی برگزار شد. در این جلسه جناب آقای مهندس علیخواه ضمن عرض خیر مقدم و ابرازخرسندی از عزم و اراده اساتید دانشکده شهید منتظری جهت حضور در صنعت به معرفی حوزه صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی پرداختند و آمادگی خود جهت ارتباط عملیاتی و کارآمد با دانشگاه اعلام نمودند.

سپس جناب آقای مهندس اسکندری ضمن تشکر از جناب آقای مهندس علیخواه و مجموعه شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی و نگرش مثبتی که نسبت به دانشگاه دارند به توانمندیهای دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان اشاره نمودند و به بیان محورهای همکاری دانشگاه با صنعت پرداختند.سپس اعضای محترم هیات علمی حاضر در جلسه نقطه  نظرات خود را بیان فرمودند و درپایان ضمن بازدید از مجموعه،  مقرر شد موارد زیر توسط نمایندگان تام الاختیار طرفین پیگیری و عملیاتی گردد.

  • برنامه ریزی جهت بازدید از واحد های صنعتی استان در قالب کلنیک صنعت به اتفاق اساتید دانشکده
  • برگزاری تورهای صنعتی  برای دانشجویان دانشکده با حمایت شرکت شهرک های صنعتی جهت آشنایی دانشجویان با محیط های صنعتی
  • ارتباط دانشکده با واحد های کاریابی مستقر در شهرک جهت اشتغال دانش آموختگان دانشکده
  • همکاری دانشکده در نیاز سنجی آموزشی واحد های صنعتی استان و اعلام بر نامه آموزشی جهت درج در تقویم آموزشی شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی
  • ایجاد ارتباط فیمابین مشاورین مستقر درمرکز با اساتید دانشکده

 

نظرات کاربران