در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 2 اسفند 1396

قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویانی که پرونده ثبت نامی آنها دارای نواقص مدارک ذیل باشد به هیچ عنوان اجازه شرکت در امتحانات پایان ترم را نداشته و ارائه خدمات دانشجویی همچون استفاده از سلف سرویس و خوابگاه  منوط به تکمیل مدارک خواهد بود.

جهت اطلاع از نواقص پرونده به امور دانشجویان اتاق 108 مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز دانشجویان دوره کارشناسی

1 گواهی فارغ التحصیلی(لغو معافیت تحصیلی) دانشجویانی که با فرم شماره 7 یا 9 ثبت نام کرده اند.

2- تحویل اصل گواهی موقت دوره کاردانی به امور دانشجویان اتاق108(با مراجعه به دبیرخانه ودریافت گواهی اشتغال به تحصیل به  دانشکده محل تحصیل قبلی خود مراجعه کرده و نسبت به دریافت گواهی موقت اقدام نمایید).

3- مراجعه به امور دانشجویان اتاق108 جهت دریافت فرم درخواست معافیت تحصیلی .

مدارک مورد نیاز دانشجویان دوره کاردانی

1-  تحویل فرم شماره 4 اعلام فراغت از تحصیل به امور دانشجویان(این فرم از هنرستان محل تحصیل اخذ گردد)

2- مراجعه به امور دانشجویان اتاق108 جهت دریافت فرم درخواست معافیت تحصیلی (دانشجویانی که سن آنها به 18 سال تمام رسیده است).

اداره خدمات آموزشی-اداره خدمات دانشجویی

دانشکده فنی و حرفه ای شهید منتظری مشهد18/9/96

نظرات کاربران