در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

قابل توجه دانشجویان دو ترم مشروط و سه ترم مشروط

دانشجویانی که در نیمسال 952 برای دومین بار یا سومین بار مشروط شده اند هر چه سریعتر جهت تعیین تکلیف به آموزش گروه خود مراجعه نمایند. این دسته از دانشجویان فقط با تکمیل فرم مخصوص و در صورت صدور مجوز کمیسیون موارد خاص، میتوانند ادامه تحصیل دهند.

توجه: در صورت عدم مراجعه تا تاریخ 18 مرداد 95 پرونده این دانشجویان در قالب دانشجوی اخراجی بسته و مسئولیت عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

اداره آموزش دانشکده فنی شهید منتظری مشهد 4/5/96

نظرات کاربران