در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

بازدید مدیر کل محترم امور پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور جناب آقای دکتر رجائی از دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی جناب آقای دکتر رجائی مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور دوشنبه 26/4/96 از دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی بازدید کرد.ایشان در ابتدای این جلسه با ابراز خرسندی از سفر به مشهد مقدس و کارهای پژوهشی انجام شده در دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی به بیان راهبردهای پژوهشی دانشگاه پرداخت و بر حمایت دانشگاه فنی و حرفه ای کشوراز طرح های پژوهشی تقاضا محور با هدف حل مسائل صنعت و اشتغال زائی تاکید نمود .در این جلسه جناب آقای دکتر حداد ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور مدیر کل محترم امور پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای کشورجناب آقای دکتر رجائی در مجموعه دانشگاه فنی استان گزارش مبسوطی از مراکز تابعه دانشگاه فنی وحرفه ای استان ارائه و به بیان توانمندی ها و ظرفیت های موجود در حوزه پژوهش پرداخت و از تحرک به وجود آمده در حوزه پژوهش ابراز خرسندی نمود.سپس دکتر رجائی از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشکده فنی شهید منتظری مشهد و طرح های پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی بازدید به عمل آورد

نظرات کاربران