در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 3 بهمن 1396

حمایت مالی از طرح ها و پروزه های اساتید و دانشجویان

استاد محترم(رسمی و مدعو)، دانشجوی گرامی

چنانچه طرح پژوهشی دارید و جهت اجرا آن نیاز به حمایت مالی دانشکده دارید حداکثر تا تاریخ 13/04/1396 به رئیس محترم انسیتو خود مراجعه فرمایید.(طرح ها باید تا پایان سال 96  به اتمام برسند)

انواع طرح های پژوهشی

  1. طرح های پژوهشی محصول محور:

طرح هایی است که نتایج حاصل از اجرای طرح شامل دستاوردها و دست ساخته هایی است که در آن نوآوری و فناوری با رویکرد بومی سازی و کاربری درون سازمانی در امر آموزش و تجهیزات آزمایشگاهی را دارا می باشد که در صورت تحقق اهداف با بررسی مجدد برای تجاری سازی محصول اقدام خواهد شد.

  1. طرح های کارآفرینی و درآمدزایی:

طرح هایی است که به منظور درآمدزایی با تعیین بازار هدف مطرح شده که با مراکز برون سازمانی و یا بخش خصوصی قابل انعقاد می باشد. در صورت بازاریابی و امکان انعقاد قرارداد،  جهت حمایت بررسی مجدد صورت می گیرد تا در درصدی از مبلغ قرارداد بصورت مشارکتی و تعیین چگونگی بازپرداخت آن، تخصیص اعتبار و ابلاغ گردد.

  1. طرح های پژوهشی بنیادی:

نتایج حاصل از این طرح ها بصورت paper بوده که در صورت تائید بعنوان طرح پژوهشی، که خروجی آن صرفا فقط مقاله می باشد .

 

نظرات کاربران