در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 3 بهمن 1396

اولین رویداد فن آفرینی برق و کامپیوتر با هدف ایجاد ارتباط نزدیکتر بین صنعت و دانشگاه و آشنایی دانشجویان با تجاری سازی طرح ها و ایده ها در دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی برگزار گردید.

اولین رویداد فن آفرینی برق و کامپیوتر با هدف ایجاد ارتباط نزدیکتر بین صنعت و دانشگاه و آشنایی دانشجویان با تجاری سازی طرح ها و ایده ها در دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی برگزار گردید.

فراخوان رویداد در  بهمن ماه 95 به تمامی دانشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مشهد ارسال شد. تا پایان فرصت ارسال ایده ها ( 25 اردیبهشت 96) تعداد  65 طرح و ایده به دبیرخانه رویداد ارسال گردید و پس از  داوری در مرحله اول، توسط اعضاء هیئت علمی دانشکده فنی شهید منتظری مشهد، تعداد 15 طرح برای ارائه حضوری و 26 طرح برای ارائه به شکل پوستر انتخاب شدند.

مرحله نهایی  در سوم خرداد ماه  96  با حضور جمعی از سرمایه گذاران، مدیران صنایع و دانشجویان صاحب ایده از دانشگاه های  مختلف کشور برگزار گردید. در این مرحله طرح های پذیرفته شده به شکل پوستر و  و طرح های  ارائه حضوری توسط 9 نفر از مهندسان صاحب نام در حوزه صنعت و کسب و کار خراسان داوری گردید. در پایان رویداد تعداد دو طرح پوستر و 7 طرح ارائه حضوری بعنوان طرحهای برتر برگزیده شدند و جوایز ارزنده ای به صاحبان آنها اهدا شد.

نظرات کاربران